Virksomhedsstart

Når vi taler om virksomhedsstart, så taler vi om 2 situationer

1. Virksomheden er i gang, men kender IKKE sit starttidspunkt (dato, sted & tidspunkt)

2. Virksomheden skal starte op, og har brug for et starttidspunkt.  

 
1. Virksomheden kender IKKE sit starttidspunkt

En virksomhed, som ønsker en analyse skal have fastsat sit starttidspunkt.
Tidspunktet er især vigtig i forbindelse med en årsprognose. 4 minutter forkert i starttiden giver en prognose, der bliver forskudt et år.

Prisen på fastsættelse af starttiden afhænger hvor meget timers arbejde der skal bruges.
Nogle virksomheder kender startdatoen, men mangler tidspunktet på dagen.
Andre virksomheder kender "foråret 1978".

Arbejdet med at finde virksomhedens starttidspunkt, foregår ved at virksomheden oplyser forskellige begivenheder.
Begivenheder, som har haft en betydning i virksomhedens livshistorie.
Disse begivenheder sættes ind i virksomhedens cyklusser/historie. Når begivenhederne "falder i hak", og der kan beskrives andre begivenheder i virksomhedens historie, er virksomhedens starttid fastsat.

 

2. Virksomheden skal bruge et starttidspunkt

En virksomhed kan i forbindelse med opstart få lavet et starttidspunkt, som passer til de kvaliteter virksomheden indeholder.


Arbejdet består i:
2.1 Virksomhedsejeren oplyser: Hvad virksomheden skal sælge, og i hvilken tidsperiode de ønsker deres starttidspunkt (et tidsinterval, f.eks. i perioden fra august - oktober ønsker vi at starte virksomheden).
Jo større tidsinterval astrologen får at arbejde med, des flere muligheder åbnes der op for.

2.2 Der laves en prognose på ejeren. En prognose, som dækker den tidsperiode, hvor der ønskes opstart af virksomhed.
Dette laves for at finde et tidspunkt, hvor det er bedst for ejeren at starte en virksomhed op.

2.3 Starttidspunkt for virksomheden fastsættes

2.4 Det samlede arbejde fremlægges enten som en skiftlig rapport og/eller som en mundtlig fremlæggelse.


Der gives en fastpris på arbejdet (før transportomkostninger)

Prisen fastsættes ud fra en estimeret timeløn på 450,- kr. i timen ekskl. moms (562,50 kr. inkl. moms)

Der vil være et indledende møde i Business House, Ullerslev.
Det indledende møde bruges til at få et kendskab til virksomheden.

Mødet og fremlæggelsen foregår som udgangspunkt i Business House, Ullerslev.
Ønskes mødet holdt et andet sted, opkræves der kørsel (5 kr. pr. kørt km & evt. broafgift)

Ønskes et møde eller et tilbud, så kontakt mig på tlf. tlf. 50 53 43 34
Ønsker du at blive ringet op kan du sende en mail til
anna@annabarber.dk