Virksomhedsanalyse

En overordnet analyse af virksomheden

Der laves en skriftlig analyse (6-8 sider) af virksomheden ud fra virksomhedens starttid (dato, tidspunkt og sted)

Rapporten indeholder punkterne:
1. Virksomhedens profil udad
2. Salg & økonomi
3. Handlekraft & vækstmuligheder
4. "Smertebarnet"
5. Opsummering & udviklingsproces


Rapporten fremlægges mundtligt i forbindelse med et møde.

Mødet foregår som udgangspunkt i Business House i Ullerslev. Ønskes mødet et andet sted opkræves der kørsel (5,- kr. pr. kørt km & evt. broafgift)
Pris 7.200,- kr. ekskl. moms  (9.000,- kr. inkl. moms)

 

Som alle andre brancher er det detaljerne, som koster

Virksomheden kan få uddybet den overordnet analyse med dybtgående detaljer indenfor et eller flere ønskede områder.

En astrologisk analyse indeholder 12 områder, hvor virksomheden kan få detaljerne uddybet

1. Lederstrategi & lederprofil

2. Økonomi & egne ressourcer

3. Salgs-strategier, markedsføring, medarbejderuddannelse & virksomhedens interne forandringsprocesser

4. Den fysiske bygninger/virksomhedens placering & virksomhedens kultur

5. Virksomhedens udviklingsstrategi, produktudvikling, kreativitet & idéudvikling

6. Den interne kommunikation, de daglige arbejdsprocesser & arbejdsrutiner

7. Samarbejdspartnere, ekstern kommunikation og evt. fusion med anden virksomhed

8. Andres ressourcer/kapitaltilførsel, bankforbindelser, Lån, kreditorer & debitorer

9. Udland, Viden produktion (f.eks. en rådgivende virksomhed), kontakt med det offentlige & juridiske problemstillinger

10. Langsigtet strategi & overordnet målsætning i virksomheden

11. IT-strategi, netværksgrupper (virksomhed, ledelse og medarbejder) & Teamwork/selvstyrende grupper internt i virksomheden

12. Konkurrencevilkår, sværttilgængelige ressourcer & Lagerproblemstillinger

En uddybning af detaljerne forudsætter at virksomheden tidligere har bestilt, eller i samme ordre, bestiller en overordnet analyse

Pris 3.400,- kr. ekskl. moms  (4.250,- kr. inkl. moms)
For hvert område, hvor der ønskes en detaljeret beskrivelse.

Der vil være et indledende møde enten i Business House, Ullerslev eller på virksomheden.
Det indledende møde bruges til at få et kendskab til virksomheden og dens varer.

Der laves en skriftlig rapport. Rapporten fremlægges mundtligt i forbindelse med et afsluttende møde.

Mødet foregår som udgangspunkt i Business House i Ullerslev. Ønskes mødet et andet sted opkræves der kørsel (5,- kr. pr. kørt km & evt. broafgift)


Praktiske oplysninger:

Ønskes et møde eller et tilbud, så kontakt mig på tlf. tlf. 50 53 43 34
Ønsker du at blive ringet op kan du sende en mail til
anna@annabarber.dk